Privacy Statement

De bescherming van uw privacy en gegevens is erg belangrijk voor Wienerberger. Wij besteden er dan ook de nodige aandacht aan in onze bedrijfsvoering.

In dit statement informeren we u over de gegevens die Wienerberger verzamelt wanneer u onze website bezoekt en voor welk doel Wienerberger die gebruikt:

1. Klantgegevens

Als u zich aanmeldt op de Wienerberger site, een nieuwsbrief of informatie aanvraagt, verzamelen we de door u vermelde gegevens, zoals naam, bedrijfsnaam, e-mail en interesses. We gebruiken deze informatie om u service te bieden of u de gevraagde documentatie of nieuwsbrief te sturen. Met uw toestemming gebruiken we deze gegevens om u, per post of e-mail, interessante informatie over Wienerberger te sturen.

Uiteraard kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken, door eenvoudigweg een e-mail te sturen naar info@wienerberger.be waarin u vermeldt dat u niet langer informatie van ons wenst te ontvangen.

Daarnaast kan u ook te allen tijde uw gegevens nazien, en ze desgewenst laten aanpassen. Ook in dit geval stuurt u een e-mail naar info@wienerberger.be.

2. Doorgeven persoonlijke gegevens

In geen geval zal Wienerberger uw gegevens doorgeven aan derden of derden toegang tot uw gegevens verstrekken. Uw gegevens worden enkel door organisaties en bedrijven van de Wienerberger groep of door derden die door ons gemachtigd zijn gebruikt voor reclame of service-opdrachten. Het spreekt vanzelf dat deze derden de gegevens enkel in het kader van die bepaalde opdracht mogen gebruiken, en de gegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken of ze aan anderen mogen doorgeven.

3. Technische gegevens

Als u onze website bezoekt registreert onze webserver de gebruikelijke technische aansluitingsgegevens die anoniem gebruikt worden als basis voor het verzamelen van statistieken over bezoekersgedrag, zodat we continu de gebruiksvriendelijkheid van onze website kunnen verbeteren.

4. Links

Dit Privacy Statement geldt enkel voor onderhavige website van Wienerberger België.

Meer vragen?

Als u meer vragen heeft of meer informatie wenst over de door ons verzamelde gegevens, stuur dan een brief of een e-mail aan Wienerberger België. We behandelen uw vragen zo snel mogelijk.