Juridische kennisgeving

 

Wienerberger is niet aansprakelijk voor onjuist vermelde gegevens

Wienerberger besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert niet dat alle informatie daarop correct is.  De gebruiker moet er zich van bewust zijn dat de informatie op de website kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht.  De kleuren en texturen van de producten getoond op de website kunnen eveneens afwijken.

Daarom kan Wienerberger niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer Wienerberger verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal zij zo snel mogelijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval links tot stand worden gebracht met andere websites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is Wienerberger niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Wienerberger probeert de website continu ter beschikking te stellen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van beperkingen in het gebruik van de website of het onbeschikbaar zijn van de website.

Copyright

De hele inhoud van de website (zowel foto's, teksten, animatie etc...) is auteursrechtelijk beschermd.  Niets uit deze website mag worden gekopieerd, gewijzigd of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wienerberger.