De uitvoering van het massief passiefhuis

Uiterst belangrijk bij het bouwen van een passiefhuis project is de planning vooraf en de communicatie tijdens de uitvoering. Een passiefhuis vraagt een veel striktere en strengere opvolging! Hiermee willen we zeggen dat meer nog dan anders het resultaat staat of valt met de uitvoering en elke fout in de gebouwschil (zowel qua winddichting, isolatie als luchtdichting) nefaste gevolgen kan hebben.
De planning wordt gestuurd door enkele sleutelmomenten:

 • Voorbereidende vergadering met alle onderaannemers
 • Isolatieschil
 • Blowerdoor test
 • Ventilatie

De aanvang van de werken is identiek aan het bouwen van een traditionele woning:

 1. Fundering en rioleringswerken
 2. Dragend metselwerk en vloerplaten
 3. Isolatieschil van de buitenwanden*
 4. Gevelmetselwerk en dorpels
 5. Dakspanten
 6. Plat en hellend dakisolatie
 7. Dakranden, dakgoten en dakbedekking
 8. Plaatsing van het buitenschrijnwerk**
 9. Luchtdichting
 10. Pleisterwerken***
 11. Blowerdoor test
 12. Elektriciteitsleidingen en ventilatiekanalen
 13. Sanitaire leidingen
 14. Vloerisolatie
 15. Vloerafwerking
 16. Binnenschrijnwerk
 17. Afwerking ventilatie
 18. Afwerking sanitair
 19. Indienststelling en afregeling van de installatie

* het is aangewezen de isolatieschil niet te plaatsen tijdens het optrekken van het gevelmetselwerk. Op die manier er enerzijds een betere controle mogelijk van het correct aanbrengen van de isolatie zodat koude bruggen vermeden worden en kunnen anderzijds bij harde isolatie alle naden winddicht afgekleefd worden. Nadien wordt het buitenspouwblad opgetrokken.

** bij het buitenschrijnwerk moet de volgende bedenking gemaakt worden: wanneer het schrijnwerkprofiel in hout is, wordt het buitenschrijnwerk best na het pleisterwerk geplaatst zodat de profielen tijdens het uitdrogen het vocht niet gaan opnemen. De neggen kunnen dan nadien uitgepleisterd worden om de luchtdichting te verzekeren.

*** vermits het pleisterwerk mee dienst doet als luchtdichting, is het uitdrogen van de woning zeer moeilijk. Het is aangewezen dit natuurlijk te laten gebeuren door ramen en deuren volledig open te zetten tijdens het droogproces. Beter is alle vleugels weg te halen tot het grootste overtollige vocht afgevoerd is. Een bouwdroger en verwarmingselement zullen daarbij slechts een beperkt resultaat geven. Daarnaast moet er ook op voorhand gecommuniceerd worden aan de plakker, indien niet gebruik gemaakt wordt van het multiplexkader, dat ook de tabletten moeten uitgepleisterd worden gezien ook hier de luchtdichtheid moet verzekerd worden.

De meeste aandacht moet uiteraard gaan naar een optimale communicatie tussen aannemer en ontwerpteam. Een algemene opstartvergadering is daarbij aangewezen zodat iedereen op de hoogte kan gebracht worden van de cruciale momenten.

de energiebocht en de socarex voor de bodemwarmtewisselaar

de energiebocht en de socarex voor de bodemwarmtewisselaar

het teren en berapen van het ondergronds metselwerk

het teren en berapen van het ondergronds metselwerk

de eerste isolatieplaten doen dienst als ‘verloren’ bekisting voor de betonplaat

de eerste isolatieplaten doen dienst als ‘verloren’ bekisting voor de betonplaat

de eerste steenlaag wordt volledig waterpas uitgevoerd

de eerste steenlaag wordt volledig waterpas uitgevoerd

Het dragende metselwerk van het gelijkvloers wordt opgetrokken in Porotherm keramische binnenmuursteen, λui 0,26 W/mK. De stenen worden verlijmd, dit is thermisch iets beter daar mortel minder isoleert dan de steen, maar het verlijmen is bij passiefbouwen vooral ook een voordeel omdat zo mortelbaarden worden vermeden. Bij afwezigheid van mortelbaarden kan de isolatie goed tegen het binnenspouwblad aansluiten.

Het dragende metselwerk van het gelijkvloers wordt opgetrokken in Porotherm keramische binnenmuursteen, λui 0,26 W/mK. De stenen worden verlijmd, dit is thermisch iets beter daar mortel minder isoleert dan de steen, maar het verlijmen is bij passiefbouwen vooral ook een voordeel omdat zo mortelbaarden worden vermeden. Bij afwezigheid van mortelbaarden kan de isolatie goed tegen het binnenspouwblad aansluiten.

De koudebrug onderbreking wordt hoger voorzien dan gebruikelijk. Dit in functie van de dikkere vloerisolatie, gezien deze best in het midden van de isolatielaag komt.

De koudebrug onderbreking wordt hoger voorzien dan gebruikelijk. Dit in functie van de dikkere vloerisolatie, gezien deze best in het midden van de isolatielaag komt.

De waterkering aan de voet van het metselwerk is extra lang voorzien in functie van de isolatiedikte maar doet ook dienst als bescherming voor de reeds geplaatste isolatie. Hier is de waterkering tegen opstijgend vocht alsook voor de evacuatie van het vocht in de luchtspouw uitgevoerd in één folie; wanneer men deze ontdubbelt, kan men de folie voor evacuatie van vocht uit de spouw optrekken tussen de eerste en tweede isolatielaag

De waterkering aan de voet van het metselwerk is extra lang voorzien in functie van de isolatiedikte maar doet ook dienst als bescherming voor de reeds geplaatste isolatie. Hier is de waterkering tegen opstijgend vocht alsook voor de evacuatie van het vocht in de luchtspouw uitgevoerd in één folie; wanneer men deze ontdubbelt, kan men de folie voor evacuatie van vocht uit de spouw optrekken tussen de eerste en tweede isolatielaag

Onder zowel de binnen- als de buitenmuren werd een drukvaste isolatielaag voorzien om de koudebrug te onderbreken.

Onder zowel de binnen- als de buitenmuren werd een drukvaste isolatielaag voorzien om de koudebrug te onderbreken.

Door het Porotherm Lijm-Systeem (PLS) krijgen we een heel vlakke ondergrond voor het plaatsen van de isolatieschil; alle lijmresten en andere oneffenheden moeten dan ook vlak getrokken worden.

Door het Porotherm Lijm-Systeem (PLS) krijgen we een heel vlakke ondergrond voor het plaatsen van de isolatieschil; alle lijmresten en andere oneffenheden moeten dan ook vlak getrokken worden.

De aanzet van de trap wordt eveneens onderbroken door een drukvaste isolatielaag. Bij EPB is dit in het geval van een vloerplaat op volle grond niet noodzakelijk, omdat dit bij EPB niet als warmteverliezende bouwknoop wordt gezien.

De aanzet van de trap wordt eveneens onderbroken door een drukvaste isolatielaag. Bij EPB is dit in het geval van een vloerplaat op volle grond niet noodzakelijk, omdat dit bij EPB niet als warmteverliezende bouwknoop wordt gezien.

Het gelijkvloers is volledig opgemetst

Het gelijkvloers is volledig opgemetst

Het afstorten van de betonplaat boven het gelijkvloers gebeurt op traditionele wijze, wel moet toegezien worden dat de kopse zijde van de betonplaat mee ingestort wordt om luchtlekken te vermijden.

Het afstorten van de betonplaat boven het gelijkvloers gebeurt op traditionele wijze, wel moet toegezien worden dat de kopse zijde van de betonplaat mee ingestort wordt om luchtlekken te vermijden.

de vloer boven het gelijkvloers is gestort

de vloer boven het gelijkvloers is gestort

de binnenmuurstenen vormen de basis voor een uitstekende luchtdichtheid doordat zij later gepleisterd worden met een pleisterlaag, een traditionele werkwijze die nu in deze vooruitstrevende nieuwe bouwmethodiek opnieuw haar voordelen bewijst

de binnenmuurstenen vormen de basis voor een uitstekende luchtdichtheid doordat zij later gepleisterd worden met een pleisterlaag, een traditionele werkwijze die nu in deze vooruitstrevende nieuwe bouwmethodiek opnieuw haar voordelen bewijst

de binnenmuurstenen zijn bij vervaardiging vlak geslepen, wat verlijming met dunne voeg (< 2 à 3 mm) mogelijk maakt

de binnenmuurstenen zijn bij vervaardiging vlak geslepen, wat verlijming met dunne voeg (< 2 à 3 mm) mogelijk maakt

het dragend metselwerk van de verdieping wordt opgetrokken

het dragend metselwerk van de verdieping wordt opgetrokken

het verlijmen van de keramische binnenmuurstenen met het koord aan de buitenkant heeft als voordeel dat er een vlakkere wand bekomen wordt waartegen de isolatie dient te worden bevestigd (lijmresten te verwijderen!)

het verlijmen van de keramische binnenmuurstenen met het koord aan de buitenkant heeft als voordeel dat er een vlakkere wand bekomen wordt waartegen de isolatie dient te worden bevestigd (lijmresten te verwijderen!)

het optrekken van het binnenspouwblad is uitgevoerd, de gewelven kunnen worden geplaatst

het optrekken van het binnenspouwblad is uitgevoerd, de gewelven kunnen worden geplaatst

Soms zijn constructieve "koudebruggen" moeilijk uit te sluiten, zoals te zien is bij deze betonkolom.

Soms zijn constructieve "koudebruggen" moeilijk uit te sluiten, zoals te zien is bij deze betonkolom.

voor het isoleren van de muren, is er gekozen voor polyurethaan spouwisolatie (2 x 82 mm)

voor het isoleren van de muren, is er gekozen voor polyurethaan spouwisolatie (2 x 82 mm)

de isolatieplaten worden geschrankt geplaatst en verankerd met isolatiepluggen

de isolatieplaten worden geschrankt geplaatst en verankerd met isolatiepluggen

bij het plaatsen van de harde spouwisolatie is het uiterst belangrijk om de naden en hoeken (ook onderaan bij de waterkering) goed af te tapen, een goede winddichtheid is hiermee verzekerd (naden dienen ook proper en vetvrij gemaakt te worden voor het aanbrengen van de tape)

bij het plaatsen van de harde spouwisolatie is het uiterst belangrijk om de naden en hoeken (ook onderaan bij de waterkering) goed af te tapen, een goede winddichtheid is hiermee verzekerd (naden dienen ook proper en vetvrij gemaakt te worden voor het aanbrengen van de tape)

hier wordt de spouwisolatie ingesneden ter hoogte van de verankering van de metalen steunprofielen, nadien worden deze openingen dicht gespoten met PU schuim

hier wordt de spouwisolatie ingesneden ter hoogte van de verankering van de metalen steunprofielen, nadien worden deze openingen dicht gespoten met PU schuim

na het plaatsen van de isolatie wordt het gevelmetselwerk opgetrokken

na het plaatsen van de isolatie wordt het gevelmetselwerk opgetrokken

de spouwhaken worden bevestigd in het binnenspouwblad door de isolatielaag

de spouwhaken worden bevestigd in het binnenspouwblad door de isolatielaag

de spouwmuuropbouw

de spouwmuuropbouw

het lijkt wel een traditionele werf zoals we die allemaal kennen

het lijkt wel een traditionele werf zoals we die allemaal kennen

de topgevel wordt bekleed met gevelpannen en werd dus ook voorzien in hout

de topgevel wordt bekleed met gevelpannen en werd dus ook voorzien in hout

de houten dakspanten zijn geplaatst

de houten dakspanten zijn geplaatst

strekkenlaag met daarboven de klassieke afwateringsopeningen

strekkenlaag met daarboven de klassieke afwateringsopeningen

rond de houten balk voor de carport is de isolatie nauwkeurig uitgesneden en zijn de voegen tussen de isolatieplaten en de balk opgespoten met PU schuim

rond de houten balk voor de carport is de isolatie nauwkeurig uitgesneden en zijn de voegen tussen de isolatieplaten en de balk opgespoten met PU schuim

belangrijk bij een dergelijk bouwdetail, is dat de opening voor doorvoer van de balk zo nauw mogelijk wordt gemaakt en dat de naden rondom volledig worden opgespoten met PU schuim

belangrijk bij een dergelijk bouwdetail, is dat de opening voor doorvoer van de balk zo nauw mogelijk wordt gemaakt en dat de naden rondom volledig worden opgespoten met PU schuim

de aansluiting van de gevelisolatie met de dakisolatie dient precies te gebeuren zodat alle aansluitingen perfect uitgevoerd zijn, eventuele kieren en gaten worden opgespoten met PU schuim

de aansluiting van de gevelisolatie met de dakisolatie dient precies te gebeuren zodat alle aansluitingen perfect uitgevoerd zijn, eventuele kieren en gaten worden opgespoten met PU schuim

bij moeilijke overgangen moet er veel aandacht besteed worden aan de continuïteit van de isolatieschil, zowel in verticale als in horizontale zin

bij moeilijke overgangen moet er veel aandacht besteed worden aan de continuïteit van de isolatieschil, zowel in verticale als in horizontale zin

de dubbele isolatielaag loopt door ter hoogte van de dakrand, daartegen wordt het hellingsbeton gegoten en de platte dakisolatie kan zo perfect aansluiten

de dubbele isolatielaag loopt door ter hoogte van de dakrand, daartegen wordt het hellingsbeton gegoten en de platte dakisolatie kan zo perfect aansluiten

het gevelmetselwerk is zo goed als beëindigd

het gevelmetselwerk is zo goed als beëindigd

het hellingsbeton is geplaatst en de opening voor de afvoerbuis is voorzien boven de drukvaste isolatie die de continuïteit van de isolatieschil verzekert Deze drukvaste isolatie is nodig voor PHP certificatie. De noodzaak voor EPB en de dikte van deze isolatie is per situatie te bekijken.

het hellingsbeton is geplaatst en de opening voor de afvoerbuis is voorzien boven de drukvaste isolatie die de continuïteit van de isolatieschil verzekert Deze drukvaste isolatie is nodig voor PHP certificatie. De noodzaak voor EPB en de dikte van deze isolatie is per situatie te bekijken.

de isolatieplaten voor het hellend dak werden geleverd

de isolatieplaten voor het hellend dak werden geleverd

de zijdelingse verholen goot wordt afgewaterd naar de achtergevel, de helling wordt bekomen door de houten klossen via de koord te plaatsen waarbij ook plaatselijk de isolatie wordt uitgezaagd

de zijdelingse verholen goot wordt afgewaterd naar de achtergevel, de helling wordt bekomen door de houten klossen via de koord te plaatsen waarbij ook plaatselijk de isolatie wordt uitgezaagd

de isolatie ter hoogte van de houten klossen (ter ondersteuning van de verholen goot) is uitgesneden op maat van de planken waardoor de dakisolatie naadloos op de gevelisolatie kan worden aangesloten. Eventuele openingen worden opgespoten met PU schuim.

de isolatie ter hoogte van de houten klossen (ter ondersteuning van de verholen goot) is uitgesneden op maat van de planken waardoor de dakisolatie naadloos op de gevelisolatie kan worden aangesloten. Eventuele openingen worden opgespoten met PU schuim.

de eerste dakisolatieplaten worden geplaatst (2de laag afkleven en voegen schranken)

de eerste dakisolatieplaten worden geplaatst (2de laag afkleven en voegen schranken)

de onderdakfolie wordt geplaatst

de onderdakfolie wordt geplaatst

met tengellatten wordt het volledige isolatiepakket d.m.v. de correcte schroeven vastgezet in de dakspanten (gebruik de correcte afmetingen van de tengellatten, nl. 30 x 50 mm)

met tengellatten wordt het volledige isolatiepakket d.m.v. de correcte schroeven vastgezet in de dakspanten (gebruik de correcte afmetingen van de tengellatten, nl. 30 x 50 mm)

de latafstand van de pannenlatten wordt uitgezet op de tengellatten (gebruik de correcte afmetingen van de tengellatten, nl. 30 x 50 mm)

de latafstand van de pannenlatten wordt uitgezet op de tengellatten (gebruik de correcte afmetingen van de tengellatten, nl. 30 x 50 mm)

de topgevel wordt identiek uitgevoerd als het hellend dak

de topgevel wordt identiek uitgevoerd als het hellend dak

de plaatsing van de zonnepanelen gebeurt gelijktijdig met het leggen van de dakpannen

de plaatsing van de zonnepanelen gebeurt gelijktijdig met het leggen van de dakpannen

de dakbedekking bestaat uit Migeon Actua kleidakpannen van Koramic met geïntegreerde fotovoltaïsche zonnepanelen

de dakbedekking bestaat uit Migeon Actua kleidakpannen van Koramic met geïntegreerde fotovoltaïsche zonnepanelen

de zonnepanelen zijn mooi geïntegreerd in het hellende dak

de zonnepanelen zijn mooi geïntegreerd in het hellende dak

de isolatieplaten voor het plat dak liggen klaar om te plaatsen

de isolatieplaten voor het plat dak liggen klaar om te plaatsen

de kleeflaag (bitumen) wordt aangebracht om de isolatie te verlijmen op het hellingsbeton

de kleeflaag (bitumen) wordt aangebracht om de isolatie te verlijmen op het hellingsbeton

de isolatieplaten worden ook hier geschrankt geplaatst

de isolatieplaten worden ook hier geschrankt geplaatst

de dakdichting werd aangebracht op de isolatie van het plat dak

de dakdichting werd aangebracht op de isolatie van het plat dak

het buitenschrijnwerk wordt geplaatst met klassieke raamdoken en rondom wordt alles opgespoten met PU schuim

het buitenschrijnwerk wordt geplaatst met klassieke raamdoken en rondom wordt alles opgespoten met PU schuim

de schuiframen worden voorzien van een multiplex kader om zo enerzijds een betere luchtdichtheid te bekomen en anderzijds om het grote gewicht van deze ramen beter te kunnen bevestigen aan het binnenspouwblad of in dit geval de betonkolom

de schuiframen worden voorzien van een multiplex kader om zo enerzijds een betere luchtdichtheid te bekomen en anderzijds om het grote gewicht van deze ramen beter te kunnen bevestigen aan het binnenspouwblad of in dit geval de betonkolom

de algemene luchtdichtheid wordt bekomen door het pleisterwerk, alle andere aansluitingen worden voorzien van verschillende tapes en folies om de luchtdichtheid te kunnen verzekeren

de algemene luchtdichtheid wordt bekomen door het pleisterwerk, alle andere aansluitingen worden voorzien van verschillende tapes en folies om de luchtdichtheid te kunnen verzekeren

door nuttig gebruik te maken van de bestaande beplanting (kerselaar op het zuidwesten), is het risico op oververhitting beperkt gebleven en is er geen noodzaak voor een zonnewering, waardoor de ramen op klassieke wijze achter slag gezet worden

door nuttig gebruik te maken van de bestaande beplanting (kerselaar op het zuidwesten), is het risico op oververhitting beperkt gebleven en is er geen noodzaak voor een zonnewering, waardoor de ramen op klassieke wijze achter slag gezet worden

de luchtkanalen voor de balansventilatie met warmterecuperatie worden geplaatst en worden geïntegreerd in valse plafonds en meubilair

de luchtkanalen voor de balansventilatie met warmterecuperatie worden geplaatst en worden geïntegreerd in valse plafonds en meubilair

alle ventilatiekanalen worden ook afgeplakt om het rendement te optimaliseren

alle ventilatiekanalen worden ook afgeplakt om het rendement te optimaliseren

bij de overgang van de vloer – muur worden de folies opgetrokken tot een tweetal cm boven de vloerpas en het netje zorgt voor een optimale verbinding met het pleisterwerk

bij de overgang van de vloer – muur worden de folies opgetrokken tot een tweetal cm boven de vloerpas en het netje zorgt voor een optimale verbinding met het pleisterwerk

waar de ramen vastgezet werden met doken, wordt aan de dagkanten nog een uitvulmateriaal aangebracht achter het in te pleisteren netje van de luchtdichtingsfolie

waar de ramen vastgezet werden met doken, wordt aan de dagkanten nog een uitvulmateriaal aangebracht achter het in te pleisteren netje van de luchtdichtingsfolie

de pleisterwerken zijn beëindigd waarbij de luchtdichtingsfolies geïntegreerd zijn in het pleisterwerk

de pleisterwerken zijn beëindigd waarbij de luchtdichtingsfolies geïntegreerd zijn in het pleisterwerk

de vloeren worden geïsoleerd met vloerisolatie in twee geschrankte lagen

de vloeren worden geïsoleerd met vloerisolatie in twee geschrankte lagen

de plaatsing van de ventilatie-unit, een gecombineerd toestel voor balansventilatie met warmteterugwinning en productie van sanitair warm water door middel van een lucht/water warmtepomp

de plaatsing van de ventilatie-unit, een gecombineerd toestel voor balansventilatie met warmteterugwinning en productie van sanitair warm water door middel van een lucht/water warmtepomp

de batterij van de bodemwarmtewisselaar zorgt voor het laatste beetje bijverwarming tijdens de winter en de koeling tijdens de zomer

de batterij van de bodemwarmtewisselaar zorgt voor het laatste beetje bijverwarming tijdens de winter en de koeling tijdens de zomer

ventilatiekanalen worden geïntegreerd in de bovenplint van het vast meubilair

ventilatiekanalen worden geïntegreerd in de bovenplint van het vast meubilair

de sturing van het binnenklimaat gebeurt door een elegant regelpaneeltje dat in de leefruimte wordt opgehangen (voldoende ver van het systeem); i.f.v. de behoefte kunnen hier het ventilatiedebiet, de temperatuur en allerlei dagprogramma’s worden ingesteld

de sturing van het binnenklimaat gebeurt door een elegant regelpaneeltje dat in de leefruimte wordt opgehangen (voldoende ver van het systeem); i.f.v. de behoefte kunnen hier het ventilatiedebiet, de temperatuur en allerlei dagprogramma’s worden ingesteld

de luchtdichting van het dak gebeurt door OSB-platen tegen de spanten aan te brengen en de voegen luchtdicht af te kleven zo bekomt men een continue schil die onderaan op de betonplaat wordt gekleefd opmerking: vraag steeds garantie van luchtdichting aan uw OSB-leverancier

de luchtdichting van het dak gebeurt door OSB-platen tegen de spanten aan te brengen en de voegen luchtdicht af te kleven zo bekomt men een continue schil die onderaan op de betonplaat wordt gekleefd opmerking: vraag steeds garantie van luchtdichting aan uw OSB-leverancier

door middel van de Blowerdoor wordt de luchtdichting van de woning gemeten een succesvolle Blowerdoor test is noodzakelijk voor het behalen van het Passiefhuiscertificaat en het realiseren van een passieve woning.

door middel van de Blowerdoor wordt de luchtdichting van de woning gemeten een succesvolle Blowerdoor test is noodzakelijk voor het behalen van het Passiefhuiscertificaat en het realiseren van een passieve woning.

Om de rollaag boven deur- en raamopeningen op te vangen, wordt een L-profiel in de gevel ingemetst. Voor niet te grote openingen dient het L-profiel niet verankerd te worden aan het binnenspouwblad en worden koudebruggen aldus vermeden.

Om de rollaag boven deur- en raamopeningen op te vangen, wordt een L-profiel in de gevel ingemetst. Voor niet te grote openingen dient het L-profiel niet verankerd te worden aan het binnenspouwblad en worden koudebruggen aldus vermeden.

De gevelmetselwerken zijn bijna rond, enkel de topgevels moeten nog worden afgewerkt. De daktimmerwerken zijn eveneens van start gegaan.

De gevelmetselwerken zijn bijna rond, enkel de topgevels moeten nog worden afgewerkt. De daktimmerwerken zijn eveneens van start gegaan.

De werken op het eerste verdiep zijn recent terug opgenomen. Het gebruik van traditioneel metselwerk wordt door het passiefhuis concept niet uitgesloten.

De werken op het eerste verdiep zijn recent terug opgenomen. Het gebruik van traditioneel metselwerk wordt door het passiefhuis concept niet uitgesloten.

Het gebruik van harde isolatieplaten uit polyurethaan heeft het voordeel dat ze kunnen gebruikt worden als bekisting bij het aanstorten van de vloerplaat.

Het gebruik van harde isolatieplaten uit polyurethaan heeft het voordeel dat ze kunnen gebruikt worden als bekisting bij het aanstorten van de vloerplaat.

Het metselwerk wordt onderbroken tussen de woning en de garage waardoor de isolatie rond de woning continu kan doorlopen.

Het metselwerk wordt onderbroken tussen de woning en de garage waardoor de isolatie rond de woning continu kan doorlopen.

Ook onder de ramen dient gelet te worden op de vereiste koudebrugonderbreking.

Ook onder de ramen dient gelet te worden op de vereiste koudebrugonderbreking.

Previous Next